Vážení klienti,

s hlbokou ľútosťou a sklamaním vám musíme oznámiť, že následkom viacročnej pandémie Covid 19 a z nej vyplývajúcich problémov na strane amerického partnera, bolo podujatie „An Evening with Whitney“ (The Whitney Houston Hologram Tour) po troch rokoch úpornej snahy o realizáciu zrušené.

Vzhľadom na vyššie uvedené príčiny, ako aj ťažkosti spojené s vymáhaním zaplatených záloh od dodávateľa, je spoločnosť Arteology, s.r.o. nútená ukončiť svoju činnosť a podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Arteology, s.r.o.